Menadżer ProSwimming

Absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie

Instruktor pływania