Cennik CSR WUM

Cennik

Cennik CSR WUM

Zajęcia testowe
il. os
30 min.
30 min.
45 min.
45 min.
60 min.
60 min.
rezerwacja toru
1 os. (bez rezerwacji toru) 80 zł. x x nie
1 os.(z rezerwacją toru) 100 zł. x x tak
3 os. ( z rezerwacją toru) 60 zł. x x tak
3 os.* (bez rezerwacji toru) 50 zł. x x nie
3-5 os.( z rezerwację toru) 55 zł. x x tak
Zajęcia
grupowe
il. os
30 min.
30 min.
45 min.
45 min.
60 min.
60 min.
rezerwacja toru
do 3 os. ( z rezerwacją toru) 60 zł. x x tak
3 os.* ( bez rezerwacji toru) 50 zł. x 100 zł. nie
3-5 os. (z rezerwacją toru) 55 zł. x x tak
Zajęcia
indywidualne
il. os
30 min.
30 min.
45 min.
45 min.
60 min.
60 min.
rezerwacja toru
1 os.( z rezerwacją toru) 100 zł. x x tak
1 os. ( bez rezerwacji toru) 80 zł. x x tak