Ania jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Obecnie rozpoczęła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, aby dalej kontynuować swoja pasję – pomoc innym poprzez rehabilitację.

Posiada uprawnienia instruktora pływania, ratownika WOPR oraz instruktora Aqua Aerobiku.

Zawsze energiczna, szeroko uśmiechnięta. Jest bardzo wymagająca. Elementy rehabilitacji wprowadza do nauki pływania.